Welke invloed heeft het preferentiebeleid zorgverzekeraars voor uw medicijn keuze?

Het zogenaamde preferentiebeleid is kort samengevat een voorkeursbeleid. De zorgverzekeraar wijst voor haar verzekerden bepaalde merken medicijnen aan met een gunstige prijs. Deze middelen bevatten dezelfde werkzame stof als het geneesmiddel dat u eerder gebruikte. De vorm, kleur en/of hulpstoffen kunnen afwijken.

Welke medicijnen zijn preferent?

Dit is per zorgverzekeraar anders. Veel zorgverzekeraar hebben een preferentiebeleid, enkelen “bemoeien” zich niet met de medicijnkeuze. Vaak is dit soort informatie terug te vinden op de website van de zorgverzekeraar.

Ben ik verplicht om een ander merk medicijn te accepteren?

Nee, gevolg is wel dat de rekening dan voor u is. Wijst een zorgverzekeraar een bepaald merk geneesmiddel aan als zijnde voorkeursmiddel dan komt alleen dat merk voor vergoeding in aanmerking. Als er sprake is van een bewezen medische noodzaak dan dient de (huis)arts dit aan te geven op het recept. De rekening van uw huidige medicatie kan dan gewoon ingediend worden bij de zorgverzekeraar.

Moet ik zelf gaan uitzoeken welke geneesmiddelen in dit beleid vallen?

Nee, dat doet uw apotheker. Bij de apotheek dienen ze u te informeren en kunnen ze exact vertellen welke geneesmiddelen er op het lijstje van dit voorkeursbeleid staan.

Is het schadelijk als ik zomaar wissel van merk?

Kort samengevat zit uw medicijn in een ander jasje. De werkzame stof is gelijk. Vorm en kleur kunnen afwijken van wat u gewend bent. Omdat het uiteindelijk draait om de werkzame stof is het geen probleem om over te stappen van het ene naar het andere merk.

Ik ben het niet eens met de gang van zaken! Wat nu?

Uw apotheek volgt de regels van uw verzekeraar op. In de polisvoorwaarden staat uitleg indien er sprake is van een voorkeursbeleid op het gebied van medicijnen. Bent u het hier niet mee eens? Wellicht is het een optie om in het nieuwe jaar te wisselen van zorgverzekeraar en te zoeken naar een aanbieder die dit beleid niet hanteert. Uw apotheek voert dit beleid uit en kan helaas verder niets doen aan uw onvrede.

Vergoeding anticonceptie via zorgverzekering, hoe werkt dat precies?

Vrouwen tot en met 20 jaar krijgen een vergoeding voor anticonceptie. Dit is verwerkt in het basispakket. Het geldt dus voor elke vrouw tot de genoemde leeftijd. Zodra de leeftijd van 21 jaar is bereikt vervalt deze vergoeding. Om toch in aanmerking te komen voor vergoeding is het mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten. Let op: vanaf het achttiende levensjaar krijgt iedereen te maken met het (verplichte) eigen risico. Op dat moment betaal je op deze manier voor anticonceptieve middelen. Hieronder staan de middelen die in de basisverzekering zitten op een rijtje:

 • Anticonceptiepil
 • Anticonceptie pleister
 • Het onderhuidse anticonceptie staafje
 • Prikpil
 • De zogenaamde Nuvaring
 • Pessarium

Sommige verzekeraars vergoeden condooms. Informeer voor de mogelijkheden bij uw zorgverzekeraar.

Ik ben jonger dan 20 en moet toch betalen. Hoe kan dat?

In sommige gevallen is het mogelijk dat er een eigen bijdrage betaalt moet worden terwijl de verzekerde nog geen 20 jaar oud is. Het gaat hier om een zogenaamde wettelijke eigen bijdrage. Deze bijdrage geldt voor bepaalde zorg uit het basispakket. Sommige middelen om conceptie te voorkomen vallen hier ook onder. In dit geval wordt de eigen bijdrage verrekend zodra u uw middel ophaalt bij de apotheek. De apotheek kan meer informatie geven over de middelen waarop een wettelijke eigen bijdrage zit.

Sterilisatie

Ook dit is een manier om zwangerschap te voorkomen. Het is een ingreep die ervoor zorgt dat iemand niet langer vruchtbaar is. Deze ingreep kan bij zowel mannen als vrouwen toegepast worden. Vanuit de basisverzekering wordt deze “behandeling” niet vergoedt. Wel is een mogelijk om dit via een aanvullende verzekering vergoedt te krijgen. Overweegt u sterilisatie? Verdiep u eens in de verschillende aanvullende pakketten.

Gaat u gebruik maken van anticonceptiemiddelen of denkt u aan sterilisatie? Misschien is het de moeite waard om hier een aanvullende verzekering voor af te sluiten. Sommige “pillen” zijn erg goedkoop. U betaalt meer premie dan de waarde van uw pil. Een spiraal daarentegen kan erg kostbaar zijn. Een aanvullende verzekering loont op dat moment zeker.

Eigen Risico & Eigen Bijdrage Zorgverzekering, Wat is het verschil?

eigen-risico-zorgWellicht heeft u het zelf eens meegemaakt. Een behandeling die niet (geheel) vergoedt wordt, een betaling die gedaan moet worden of het eigen risico moet worden aangesproken. Misschien is uw eigen risico geheel verbruikt en moet u toch nog bijbetalen voor een bepaalde behandeling. Hoe kan dat? En wat zijn de “regels”?

Eigen risico zorg

Elke verzekerde van 18 jaar en ouder heeft ermee te maken. Het (verplichte) eigen risico. Als u zorgkosten maakt betaalt u de eerste kosten daarvan zelf. In 2016 en 2017 gaat het om een bedrag van minimaal €385. Het is mogelijk het eigen risico te verhogen in stappen van €100 tot een maximaal bedrag van €885 euro. Hoe meer eigen risico u heeft, hoe lager de kosten zullen zijn van uw basisverzekering. Misschien gaat u er van uit dat u geen zorgkosten maakt, dat zou fijn zijn. Natuurlijk loopt iedereen het “risico” om onverwacht toch gebruik te moeten maken van zorg. Het is dus verstandig altijd een bedrag apart te houden om het eigen risico te kunnen betalen. De meeste zorg valt onder het eigen risico, er zijn een paar uitzonderingen namelijk:

 • Huisartsenzorg
 • Verloskundige zorg en kraamzorg
 • Bepaalde zorg bij chronische ziekten zoals diabetes en COPD
 • De wijkverpleegkundige
 • Nazorg en reiskosten bij orgaandonatie

Sommige verzekeraars bieden de mogelijkheid het eigen risico maandelijks vooruit te betalen. Indien u minder kosten maakt dan €385 krijgt u het teveel betaalde bedrag gewoon terug.

Eigen bijdrage zorg

Een eigen bijdrage staat los van het eigen risico. Deze bijdrage komt dus bovenop de kosten van het eigen risico. Het kan gaat om een medicijn dat niet (geheel) wordt vergoedt, een kunstgebit of een pruik. Dit zijn enkele voorbeelden. Deze kosten worden dus niet van uw openstaande bedrag van het eigen risico afgetrokken.

Een combinatie van eigen bijdrage en eigen risico zorgverzekering

Het is mogelijk dat u én eigen risico én een eigen bijdrage dient te betalen voor een dienst en/of product. In dat geval dient u eerst de eigen bijdrage te betalen. Het bedrag wat open blijft staan valt onder het eigen risico.

Wordt Dexamfetamine vergoedt of blijft het eigen risico?

dextroamphetamineDexamfetamine is een medicijn dat wordt voorgeschreven aan patiënten met ADHD. Helaas is er voor de meeste patiënten geen mogelijkheid het medicijn vergoedt te krijgen van hun zorgverzekering, omdat die hebben aangegeven dat het om een niet geregistreerd medicijn gaat.

Maar, zoals gebruikelijk in Nederland, zijn er een aantal uitzonderingen. Iedere verzekeraar heeft daarvoor zelf een aantal regels opgesteld, zodat een algemeen antwoord hier niet mogelijk is. Iedere patiënt zal zijn eigen situatie ter beoordeling moeten voorleggen aan de zorgverzekeraar.

Vaak is het goedkoper dexamfetamine door de apotheker zelf samen te laten stellen, de zogenaamde magistrale bereiding. De patiënt betaald dan voor de grondstoffen, voor de hulpstoffen en een vergoeding voor de tijd die de apotheker besteedt een magistrale bereiding.

De rekening is voor de patiënt.

De apotheker kan dan een rekening presenteren met een extra toeslag, variërend van 12 tot 48 euro.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft het geneesmiddel niet in haar lijsten opgenomen en de verzekeringsmaatschappijen gebruiken dit als argument om geen vergoeding te geven voor het gebruik er van, hoewel het in Nederland vaak voorgeschreven wordt.

Let op:

Dexamfetamine dat geproduceerd wordt door de farmaceutische industrie bevat in de meeste gevallen dezelfde ingrediënten als de door een apotheker samengestelde magistrale bereiding. Dat hoeft echter niet zo te zijn. Ook de ingrediënten van de magistraal bereide medicijnen kunnen echter reacties oproepen, zowel gewenste als ongewenste.

De keuze wordt daarom niet alleen bepaald door een goede of slechte beoordeling op basis van de prijs.

Dit is eigenlijk in meer of mindere mate van toepassing op alle medicijnen.

Het produceren van een medicijn hoeft op zich niet duur te zijn. Maar er is een groot, onzichtbaar gedeelte van de productie van medicijnen, het onderzoek naar de werkzaamheid en het aanvragen van toestemming voor het gebruik van een product als medicijn.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen gaat bij het beoordelen en registreren van een geneesmiddel niet uit van verklaringen, afgegeven door farmaceutische fabrieken. De registratie van een medicijn is een langdurig proces, met maar een doel: de werkzaamheid te garanderen, risico’s te verlagen en de kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier.

De regels zijn niet het enige probleem.

Hoewel het CBG werkt aan het vereenvoudigen van de regels moet natuurlijk wel wetenschappelijk worden vastgesteld, lees; worden bewezen dat een medicijn werkt op de manier waarop het hoort te werken.

Een dergelijk proces duurt lang en is niet goedkoop, maar de farmaceutische bedrijven willen ook die wachttijd graag betaald zien. Dat wordt dus doorberekenen, aan de patiënten in dit geval.

Dexamfetamine wordt in de meeste gevallen niet vergoedt en het proces van registratie is blijkbaar nog niet afgerond. Dat wil echter niet zeggen dat het een slecht medicijn is. Probeer in goed overleg met een apotheker en misschien medepatiënten een zo goed mogelijk prijs af te spreken voor magistrale bereiding van uw medicijn.

Kan ik weggaan bij mijn huidige verzekeraar en overstappen naar een andere?

Dan kan, maar hier zitten wel wat voorwaarden aan verbonden. Uiterlijk negentien november ontvangt u van uw huidige verzekeraar een nieuwe polis. Onderneemt u geen actie? Dan accepteert u automatisch de nieuwe polis met de daarbij horende premie. Overweegt u het om over te stappen naar een andere verzekering? Dan is nu de tijd aangebroken om over te gaan tot actie. Het is niet moeilijk om over te stappen maar er zijn wel een aantal zaken waarmee u rekening dient te houden.

Verdiep u in uw nieuwe verzekeraar

Verstandig is om van te voren te kijken of de verzekeraar van uw keuze voldoet aan uw wensen. Welke zorg vindt u belangrijk? En hoe zit het met de vergoedingen hiervan? U zou wat informatie op internet kunnen opzoeken zodat u geïnformeerd bent voordat u een nieuwe verzekering gaat afsluiten. De verschillende aanbieders vergelijken is ook niet verkeerd. Zo komt u vanzelf uit bij de zorgverzekering die het beste bij u past.

Uw huidige verzekering opzeggen

Dit moet gedaan worden voor één januari van het nieuwe jaar. Als u voor 31 december een keuze heeft gemaakt en weet bij welke verzekeraar u zich gaat aansluiten dan bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een overstapservice. De nieuwe verzekeraar zal dan uw oude verzekeraar informeren over het feit dat u daar weggaat. Als u niet opzegt voor de eerste dag van het nieuwe jaar vervalt de kans om over te stappen. U zit dan dus weer een jaar vast aan uw huidige zorgverzekering.

Een nieuwe verzekering afsluiten

Dit dient u uiterlijk voor één februari te doen. U bent dan met terugwerkende kracht vanaf één januari gewoon verzekerd. Dat wil zeggen dat de gemaakte zorgkosten gewoon voor vergoeding in aanmerking komen.

Overstappen van zorgverzekeraar gaat vrij gemakkelijk. Belangrijk is dat u de data goed in de gaten houdt. Midden in het jaar overstappen is dus geen mogelijkheid. Het einde van het jaar is dus een belangrijke tijd voor mensen die een overstap overwegen.

Is fysiotherapie automatisch inbegrepen bij elke basisverzekering?

fysiotherapie-zorgverzekeringDat vragen veel mensen zich af. Iedereen maakt het wel eens mee. Rugpijn, spierpijn, spanningshoofdpijn, zomaar een paar aandoeningen die aangepakt kunnen worden door een fysiotherapeut. Als je geen verzekering hebt die deze therapie dekt dan kan het al snel in de papieren gaan lopen. Heel goedkoop zijn deze behandelingen niet, zeker omdat je aan één enkele behandeling vaak niet genoeg hebt. Maar hoe zit dat eigenlijk met de vergoeding van deze vorm van therapie? Zit het automatisch in elke basisverzekering of dient u een extra verzekering af te sluiten?

Jonger dan 18 jaar

De eerste negen behandelingen komen voor vergoeding in aanmerking. Is dit niet voldoende dan is het mogelijk om nog eens negen behandelingen vergoedt te krijgen. Is er sprake van een chronische aandoening? Dan kan er een aanvraag worden gedaan om de therapie het hele jaar vergoedt te krijgen. Dit gaat in overleg met de therapeut en de zorgverzekeraar.

18 jaar of ouder

In principe wordt fysiotherapie niet vergoedt vanuit de basisverzekering. Als er sprake is van een chronische aandoening, dan zal de verzekeraar vanaf de 21e behandeling overgaan tot vergoeding. De eerste 20 behandelingen zijn dus voor eigen rekening. Een uitzondering is als u last heeft van ongewenst urineverlies en daarvoor gebruik dient te maken van bekkenfysiotherapie. De eerste negen behandelingen zullen dan voor rekening van de zorgverzekeraar zijn.

Let op: er gelden geen vaste prijzen voor fysiotherapie. De prijzen van de behandelingen moeten zichtbaar zijn op bijvoorbeeld een lijst die in de wachtkamer hangt.

Aanvullende verzekering zorg

Als u fysiotherapie belangrijk vindt en dit niet zelf wil betalen, dan is het zinvol om een aanvullende verzekering af te sluiten. Via deze extra verzekering krijg je de therapie vaak gewoon vergoedt. Belangrijk is om uzelf te verdiepen in wat welke verzekeraar aanbiedt. Vaak is er op de websites voldoende informatie te vinden over de vergoedingen en het aantal behandelingen. Als u verwacht geen gebruik te hoeven maken van een fysiotherapeut dan heb je deze extra vergoedingen niet nodig. Helaas is het niet te voorspellen of u er wel of geen gebruik van gaat maken. Een ongeluk zit helaas in een klein hoekje.

Is een budgetpolis geschikt voor mij of kan ik beter iets meer betalen voor mijn zorgverzekering?

Het klinkt veel mensen als muziek in de oren. Een goede verzekering hebben én veel minder maandelijkse premie betalen. Kan dat eigenlijk wel? Ja, dat kan, maar vergeet de kleine lettertje niet te lezen. Anders wordt goedkoop al snel duurkoop! Zorg er dus voor dat u uzelf goed informeert alvorens u een goedkope zorgverzekering afsluit!

Waar moet ik rekening mee houden als ik voor een budgetpolis kies?

Als u weinig zorgkosten verwacht is het afsluiten van een voordelige polis de moeite waard. Natuurlijk is vooraf niet te voorspellen van welke zorg u (noodgedwongen) gebruik moet gaan maken. Als u gebruik gaat maken van zorg is het erg belangrijk om eerst te bekijken of deze zorg 100% gedekt wordt door uw verzekeraar. U dient namelijk naar een gecontracteerde hulpverlener te gaan. Het kan zomaar zo zijn dat het ziekenhuis om de hoek geen contract heeft en dat u naar het ziekenhuis moet gaan dat twintig kilometer buiten uw woonplaats ligt. Doet u dat niet dan krijgt u achteraf de rekening gepresenteerd. De budgetpolis beperkt het aantal zorgverleners én het aantal behandelingen. De zorgverlener is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de cliënt verzekert is. Stel dat u naar een niet gecontracteerd ziekenhuis gaat dan is de rekening dus voor uzelf. Het ziekenhuis is hier niet aansprakelijk voor.

Apotheek en medicijnen

Gebruikt u medicijnen? Ook bij het afhalen van uw recepten dient u zich aan een aantal voorwaarden te houden. Een gecontracteerde apotheek of een zogenaamde internetapotheek behoort tot de mogelijkheden. Het kan zijn dat u vertrouwde apotheek geen contract heeft met uw verzekeraar. Dat wil zeggen dat u medicatie niet (geheel) vergoedt wordt. Ook dit is een belangrijk punt als u overweegt een budgetpolis af te sluiten.

Conclusie budgetpolis kiezen of meer geld uitgeven aan zorgpolis

Het afsluiten van een bepaalde polis is erg persoonlijk. Verwacht u weinig zorgkosten? Dan is deze voordelige polis wellicht een goede optie. Als u het geen probleem vindt om alles van te voren goed uit te pluizen en zorgverleners te kiezen die gecontracteerd zijn dan is deze polis misschien ook geschikt voor u. Als de kleine lettertjes goed worden gelezen zijn er weinig problemen te verwachten.

Waarom werden de ziekenfondsen geprivatiseerd?

ziekenfondsZiekenfondsen zijn oorspronkelijk ontstaan door samenwerking tussen kleinere verzekeringsmaatschappijen en groepen werknemers.

Het lidmaatschap van ziekenfondsen was gebonden aan werkgevers of vrijwillig lidmaatschap van de kleine fondsen. Aan het begin van de bezetting door de Duitsers, in 1941, werd het lidmaatschap verplicht gesteld. Voor iedereen die werkte maar minder verdiende als de zogenaamde ziekenfondsgrens was het ingevolge het Ziekenfondsbesluit verplicht lid te zijn van een ziekenfonds. Er werd meerdere malen, en soms stevig, gediscussieerd over het ziekenfonds na de oorlog, en zeker vanaf 1971.

Er kwam nog veel fysiek werk kijken bij de manier waarop het ziekenfonds georganiseerd werd. De contributies werden geïnd door bodes, die bij u aan huis de maandelijkse bijdragen kwam afrekenen. In 1960 werd de giro in gebruik genomen als bemiddelaar bij het innen van de maandelijkse betalingen, die direct van het op de giro gestorte loon werden ingehouden.

Het eigen fonds verdween al snel.

Met de bode verdween het persoonlijke contact, maar het ziekenfonds werd wel efficiënter, en goedkoper voor de regering.

Dat beviel blijkbaar goed want het idee achter de privatisering van het ziekenfonds naar een verplichte ziektekostenverzekering had maar een doel, kostenbesparing.

Toen aan het einde van de achttiende eeuw de ziekenfondsen werden opgericht was het de bedoeling de armste onder de bevolking te voorzien van medische en praktische hulp bij ziekte. De afgesloten verzekeringen gaven dus een dekking voor medische kosten, maar ook voor de inkomstenderving door ziekte en de kosten van een begrafenis vielen vaak onder dezelfde verzekering.

Samenwerken in een fonds.

Doordat de werkgevers en de verzekeringen samenwerkten ontstonden kleine, maar daadkrachtige en praktische bedrijven die de premies inden en de artsen, ziekenhuizen en begrafenisondernemers direct betaalden. De verzekerden of hun familie zagen de rekeningen vaak ook niet meer.

Een ziektekostenverzekering ziet er een beetje anders uit. De uitbetalingen zijn vaak aan de cliënt, die de rekeningen van ziekte, behandelingen, verblijf in het ziekenhuis en revalidatie zelf moet betalen.

Er ontstond dus al snel een tweedeling tussen privé verzekerden en fondspatiënten. Dat was meestal niet te zien, behalve bij brildragers die een ´ziekenfondsbrilletje´ op hadden.

Tweedeling is ook nu weer zichtbaar.

Helaas komt die tweedeling weer naar buiten bij het privatisering van de zorg. De mensen die betere behandelingen kunnen betalen, omdat ze een beter en uitgebreider pakket hebben, staan ook nu weer tegenover medewerkers of collega´s die zich alleen het basispakket kunnen veroorloven.

De zoektocht naar een goede en tegelijk betaalbare zorgverzekering wordt niet makkelijker. De verzekeraar heeft zich tot doel gesteld geld te verdienen, de regering wil efficiëntie en de cliënt wil geld besparen en hulp krijgen bij ziekte of gebreken. Dat zijn geen twee, maar drie tegenpolen die het maar zelden helemaal met elkaar eens zullen gaan worden.