Welke invloed heeft het preferentiebeleid zorgverzekeraars voor uw medicijn keuze?

Het zogenaamde preferentiebeleid is kort samengevat een voorkeursbeleid. De zorgverzekeraar wijst voor haar verzekerden bepaalde merken medicijnen aan met een gunstige prijs. Deze middelen bevatten dezelfde werkzame stof als het geneesmiddel dat u eerder gebruikte. De vorm, kleur en/of hulpstoffen kunnen afwijken.

Welke medicijnen zijn preferent?

Dit is per zorgverzekeraar anders. Veel zorgverzekeraar hebben een preferentiebeleid, enkelen “bemoeien” zich niet met de medicijnkeuze. Vaak is dit soort informatie terug te vinden op de website van de zorgverzekeraar.

Ben ik verplicht om een ander merk medicijn te accepteren?

Nee, gevolg is wel dat de rekening dan voor u is. Wijst een zorgverzekeraar een bepaald merk geneesmiddel aan als zijnde voorkeursmiddel dan komt alleen dat merk voor vergoeding in aanmerking. Als er sprake is van een bewezen medische noodzaak dan dient de (huis)arts dit aan te geven op het recept. De rekening van uw huidige medicatie kan dan gewoon ingediend worden bij de zorgverzekeraar.

Moet ik zelf gaan uitzoeken welke geneesmiddelen in dit beleid vallen?

Nee, dat doet uw apotheker. Bij de apotheek dienen ze u te informeren en kunnen ze exact vertellen welke geneesmiddelen er op het lijstje van dit voorkeursbeleid staan.

Is het schadelijk als ik zomaar wissel van merk?

Kort samengevat zit uw medicijn in een ander jasje. De werkzame stof is gelijk. Vorm en kleur kunnen afwijken van wat u gewend bent. Omdat het uiteindelijk draait om de werkzame stof is het geen probleem om over te stappen van het ene naar het andere merk.

Ik ben het niet eens met de gang van zaken! Wat nu?

Uw apotheek volgt de regels van uw verzekeraar op. In de polisvoorwaarden staat uitleg indien er sprake is van een voorkeursbeleid op het gebied van medicijnen. Bent u het hier niet mee eens? Wellicht is het een optie om in het nieuwe jaar te wisselen van zorgverzekeraar en te zoeken naar een aanbieder die dit beleid niet hanteert. Uw apotheek voert dit beleid uit en kan helaas verder niets doen aan uw onvrede.

Wordt Dexamfetamine vergoedt of blijft het eigen risico?

dextroamphetamineDexamfetamine is een medicijn dat wordt voorgeschreven aan patiënten met ADHD. Helaas is er voor de meeste patiënten geen mogelijkheid het medicijn vergoedt te krijgen van hun zorgverzekering, omdat die hebben aangegeven dat het om een niet geregistreerd medicijn gaat.

Maar, zoals gebruikelijk in Nederland, zijn er een aantal uitzonderingen. Iedere verzekeraar heeft daarvoor zelf een aantal regels opgesteld, zodat een algemeen antwoord hier niet mogelijk is. Iedere patiënt zal zijn eigen situatie ter beoordeling moeten voorleggen aan de zorgverzekeraar.

Vaak is het goedkoper dexamfetamine door de apotheker zelf samen te laten stellen, de zogenaamde magistrale bereiding. De patiënt betaald dan voor de grondstoffen, voor de hulpstoffen en een vergoeding voor de tijd die de apotheker besteedt een magistrale bereiding.

De rekening is voor de patiënt.

De apotheker kan dan een rekening presenteren met een extra toeslag, variërend van 12 tot 48 euro.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft het geneesmiddel niet in haar lijsten opgenomen en de verzekeringsmaatschappijen gebruiken dit als argument om geen vergoeding te geven voor het gebruik er van, hoewel het in Nederland vaak voorgeschreven wordt.

Let op:

Dexamfetamine dat geproduceerd wordt door de farmaceutische industrie bevat in de meeste gevallen dezelfde ingrediënten als de door een apotheker samengestelde magistrale bereiding. Dat hoeft echter niet zo te zijn. Ook de ingrediënten van de magistraal bereide medicijnen kunnen echter reacties oproepen, zowel gewenste als ongewenste.

De keuze wordt daarom niet alleen bepaald door een goede of slechte beoordeling op basis van de prijs.

Dit is eigenlijk in meer of mindere mate van toepassing op alle medicijnen.

Het produceren van een medicijn hoeft op zich niet duur te zijn. Maar er is een groot, onzichtbaar gedeelte van de productie van medicijnen, het onderzoek naar de werkzaamheid en het aanvragen van toestemming voor het gebruik van een product als medicijn.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen gaat bij het beoordelen en registreren van een geneesmiddel niet uit van verklaringen, afgegeven door farmaceutische fabrieken. De registratie van een medicijn is een langdurig proces, met maar een doel: de werkzaamheid te garanderen, risico’s te verlagen en de kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier.

De regels zijn niet het enige probleem.

Hoewel het CBG werkt aan het vereenvoudigen van de regels moet natuurlijk wel wetenschappelijk worden vastgesteld, lees; worden bewezen dat een medicijn werkt op de manier waarop het hoort te werken.

Een dergelijk proces duurt lang en is niet goedkoop, maar de farmaceutische bedrijven willen ook die wachttijd graag betaald zien. Dat wordt dus doorberekenen, aan de patiënten in dit geval.

Dexamfetamine wordt in de meeste gevallen niet vergoedt en het proces van registratie is blijkbaar nog niet afgerond. Dat wil echter niet zeggen dat het een slecht medicijn is. Probeer in goed overleg met een apotheker en misschien medepatiënten een zo goed mogelijk prijs af te spreken voor magistrale bereiding van uw medicijn.