Review ONVZ Zorgverzekering

Als inwoner van Nederland zijn we verplicht een zorgverzekering te hebben afgesloten. Nu is dat niet altijd zo geweest. Tot 2006 waren er verschillende verzekeringsvormen waaronder de verlichte ziekenfondswet, de particulier zorgverzekering en de zorgverzekering voor ambtenaren. Aan deze verschillende verzekeringsvormen heeft de overheid in 2006 een eind gemaakt. Ze hebben toen de verplichte basisverzekering ingevoerd waar iedereen, die in Nederland woont, deze minimaal moet hebben. De basisverzekering is bij alle maatschappijen voor de zorgverzekering praktisch gelijk aan elkaar. De basisverzekering bij de gezondheidszorg dekt ongeveer 95% van alle kosten die je op medisch gebied zou kunnen krijgen. Wanneer u zich toch voor de volle 100% wilt verzekeren bent u verplicht er een aanvullende verzekering bij af te sluiten. Dat gaat niet voor alles even eenvoudig. Een aanvullende verzekering mag een zorgverzekeringsmaatschappij weigeren. Hiervoor is een bekend voorbeeld de tandarts. Hiervoor zal men bijna altijd eerst een bewijs van uw tandarts opvragen, om te controleren, of uw tanden goed zijn onderhouden. Ze willen op deze manier voorkomen dat ze snel voor hoge kosten zouden komen te staan. Toch zijn er wel degelijk verschillen tussen de verschillende zorgverzekeringsmaatschappijen.

De ONVZ Zorgverzekeringen

Bij de ONVZ de Vrije Keuze Basisverzekering vergoed de meest voorkomende medische kosten. Dit geldt zowel voor de huisarts, specialist, een ziekenhuisopname of geneesmiddelen. Maar de ONVZ biedt nog meer. Het is de ONVZ waarbij u zelf uw arts en ziekenhuis kunt kiezen. U kunt daarnaast ook nog een vrijwillig risico kiezen. Dat vrijwillige risico is naast het wettelijk verplicht eigen risico. Hierdoor kunt u uw eigen premie verlagen. De belangrijkste vergoedingen voor 2017 zijn ook de onvoorziene behandelingen in het buitenland. De orthopedische zorg wordt ook vergoed wanneer de verantwoordelijkheid bij een oogarts ligt. Plastische chirurgie wordt voor 100% vergoed wanneer het gaat ter correctie van bepaalde aandoeningen en 100% voor zittend ziektevervoer na toestemming van de ONVZ.

Aanvullende zorgverzekeringen

Bij de ONVZ heeft men zes soorten aanvullende verzekeringen. Je begint bij Startfit, Extrafit, Benfit, Optifit, Topfit en Superfit. Bij ieder hogere stap wordt de premie duurder maar krijgt men meer voorzieningen.

Keuze Zorg & Overstappen

Omdat er veel zorgverzekeringsmaatschappijen zijn is een goede voorbereiding, als u wilt overstappen, van groot belang. Laat u niet alleen verleiden door de vele reclames die er in de maanden november en december op de tv komen. De een is nog beter dan de ander. Wanneer u alles gaat vergelijken en u ziet dat alleen de premie maar een paar tientjes op jaarbasis verschilt, kunt u beter bij uw huidige maatschappij blijven als u daar tevreden bent. Dan weet u wat u heeft en hoe alles werkt. Nu is de ONVZ een zeer goede zorgverzekeringsmaatschappij. De beoordelingen die hij krijgt zijn goed tot zeer goed. Er zijn geen klachten maar als u die ook niet hebt dan bent u bij de juiste zorgverzekeraar. Er stappen jaarlijks veel mensen over naar een andere zorgverzekeraar aan het eind van het jaar.