Welke invloed heeft het preferentiebeleid zorgverzekeraars voor uw medicijn keuze?

Het zogenaamde preferentiebeleid is kort samengevat een voorkeursbeleid. De zorgverzekeraar wijst voor haar verzekerden bepaalde merken medicijnen aan met een gunstige prijs. Deze middelen bevatten dezelfde werkzame stof als het geneesmiddel dat u eerder gebruikte. De vorm, kleur en/of hulpstoffen kunnen afwijken.

Welke medicijnen zijn preferent?

Dit is per zorgverzekeraar anders. Veel zorgverzekeraar hebben een preferentiebeleid, enkelen “bemoeien” zich niet met de medicijnkeuze. Vaak is dit soort informatie terug te vinden op de website van de zorgverzekeraar.

Ben ik verplicht om een ander merk medicijn te accepteren?

Nee, gevolg is wel dat de rekening dan voor u is. Wijst een zorgverzekeraar een bepaald merk geneesmiddel aan als zijnde voorkeursmiddel dan komt alleen dat merk voor vergoeding in aanmerking. Als er sprake is van een bewezen medische noodzaak dan dient de (huis)arts dit aan te geven op het recept. De rekening van uw huidige medicatie kan dan gewoon ingediend worden bij de zorgverzekeraar.

Moet ik zelf gaan uitzoeken welke geneesmiddelen in dit beleid vallen?

Nee, dat doet uw apotheker. Bij de apotheek dienen ze u te informeren en kunnen ze exact vertellen welke geneesmiddelen er op het lijstje van dit voorkeursbeleid staan.

Is het schadelijk als ik zomaar wissel van merk?

Kort samengevat zit uw medicijn in een ander jasje. De werkzame stof is gelijk. Vorm en kleur kunnen afwijken van wat u gewend bent. Omdat het uiteindelijk draait om de werkzame stof is het geen probleem om over te stappen van het ene naar het andere merk.

Ik ben het niet eens met de gang van zaken! Wat nu?

Uw apotheek volgt de regels van uw verzekeraar op. In de polisvoorwaarden staat uitleg indien er sprake is van een voorkeursbeleid op het gebied van medicijnen. Bent u het hier niet mee eens? Wellicht is het een optie om in het nieuwe jaar te wisselen van zorgverzekeraar en te zoeken naar een aanbieder die dit beleid niet hanteert. Uw apotheek voert dit beleid uit en kan helaas verder niets doen aan uw onvrede.